نقاشی رنگ روغن

رنگ روغنی چیست ؟

این رنگ شامل دو نوع رنگ مات و براق است حلال ان تینر روغنی ۱۰۰۰است.بر روی سطوح گچی و فلزی و چوبی قابل استفاده است.محافظ در مقابل رطوبت و گرما.رنگهای ر وغنی حتی المقدور در داخل ساختمان استفاده گردد بهتر است.از مزایای این رنگها بودار بودن انهاست و همچنین الوده کردن محیط زیست است.در اخر رنگهای روغنی از لحاظ دوام وماندگاری قابلیت بالایی دارند.و شاید اگر بخوایم از معایب ان بگیم دیر خشک شدن یک مورد هستش .

نقاشی با رنگ روغن