انواع نقاشی ساختمان

بر اساس انواع رنگ بکار رفته می توان نقاشی ساختمان را بصورت زیر دسته بندی نمود:

  1. نقاشی با رنگ پلاستیک
  2. نقاشی با رنگ روغنی
  3. نقاشی با رنگ اکریلیک
  4. نقاشی مولتی کالر