طریقه ساخت بتونه در نقاشی ساختمان

در نقاشی ساختمان بتونه کاری جزو مهمترین مراحل بوده و تقریبا می توان گفت یک اجرای خوب نقاشی تا حد زیادی وابسته به بتونه کاری درست می باشد.
بتونه روغنی و بتونه پلاستیک دو نوع بتونه می باشند که همانطور که نامشان پیداست برای دیوارهایی استفاده می شوند که رنگ روغن و یا پلاستیک دارند. ابتدا به توضیح ساخت بتونه روغنی می پردازیم. ابتدا به مقداری که بتونه لازم دارید پودر مل تهیه کرده و با روغن الیف ترکیب می نمایید. (گاهی به سلیقه برخی از افراد از آن استفاده نمی کنند ولی استفاده شود بهتر است) در ادامه رنگ روغنی براق به آن اضافه می کنیم . برای تهیه بتونه پلاستیک بجای رنگ روغن از آب استفاده می کنیم.
از بتونه پلاستیک برای رنگ آمیزی سقف بیشتر استفاده می شود. البته باید دقت کنید که بتونه کاری برای ناصافی های بزرگ بهتر است استفاده نشود و قبل از استفاده از بتونه ، زیر کار با گچ آماده شود.