نقاشی دیوار با شابلون

نقاشی ساختمان و دیوارها با شابلون جزو نقاشی های با سبک مدرن می باشد. در این حالت بعد از زیر سازی دیوارها روی آنها یک شابلون با طرح خاص قرار داده و رنگ آمیزی را انجام می دهند.
ابتدا اطراف دیوارها را نوار چسب زده و سپس غلطک را بعد از آماده سازی رنگ روی آن مالیده و به رنگ آغشته می کنند. سپس روی شابلونی که روی دیوار قرار دارد مالیده و طرح خاص ایجاد می شود. این روش ساده می تواند به زیبایی دیوار شما کمک زیادی نماید. در نقاشی دیوارهای منزل شما می توانید یک یا دو دیوار را طرح دار زده و بقیه را رنگ ساده بزنید.
دقت کنید هنگامی که شابلون را از جای خود بلند می کنید تا در کنار منطقه بعدی قرار دهید رنگ روی آن به دیوار مالیده نشود.
همچنین دقت کنید که در لبه های کای که غلطک به خوبی عمل نمی کند با استفاده از قلم مو این کار را انجام دهید.