رنگ اکریلیک چیست؟

به رنگهایی گفته میشوند که پایه اب است .بدون بو و قابل شستشو.این رنگ چند سالی هست که وارد بازار ایران شده است.از مزایای این رنگ این است که با محیط زیست کامل سازگار است.سریع خشک میشود.ریخت و پاش و کثیف کاری محیط را تا تا سه برابر پایین میاورد.سازگار با محیطهای بسته و آپارتمانی است.در مورد مکانهای پر رفت و امد توصیه میشود که از رنگ اکریلیک استفاده نشود .