انواع رنگ کنیتکس

کنیتکس یک نوع رنگ است که بیشتر برای نمای ساختمان و مکانهایی که عمومیت دارن استفاده میشود.کنیتکس را بیشتر بر روی سطوح سیمانی استفاده میکنند.کنیتکس شامل دو مدل متریال میباشد.کنیتکس اکرولیک و روغنی.و همچنین بر سه قسمت دانه ریز دانه درشت و دانه متوسط تقصیم میشود.این نوع رنگ بهترین مدلش روغنی دانه متوسط هستش که بیشتر بر روی ساختمانهایی که نمای رومی دارن استفاده میشود.از مزایای این نوع رنگ قابل شستشو بودن و قابلیت استفاده در رنگهای مختلف میباشد.کنیتکس اکرولیک پایه اب و کنیتکس روغنی پایه تینر روغنی میباشد.