مطالب توسط arianartiman

رنگ آمیزی ساختمان چگونه است؟

اهمیت رنگ آمیزی ساختمان همه ی ما در رنگ ها زندگی میکنیم . ما انسان ها به طور ناخودآگاه و غریزی به زیبایی علاقه مند هستیم و سعی میکنیم این زیبایی در پوشش ، آرایش و چیدمان خانه هم نمود پیدا کند. یکی از راه های زیباسازی فضای خانه رنگ آمیزی دیوارها و سقف است […]